Akciğer Biyopsi

Bronkoskopik Biyopsi

Görüntüleme Rehberliğinde Biyopsi

Akciğerin dış veya uç kesimlerinde bulunan küçük lezyonlara bronkoskopi ile ulaşmak zordur ve bronkoskopinin bu bölgelerde tanı değeri düşüktür. İşte perifer denilen bu alanlarda yerleşmiş tümörlerin tanısı için cilt üzerinden batırılarak doğrudan lezyona yönlendirilen iğneler ile biyopsi alınması mümkündür. İğnenin lezyona yönlendirilmesi için ultrasonografi ya da bilgisayarlı tomografinin rehberliğinden yararlanılır. Bu yöntemin periferik lezyonlarda tanı değeri yüksektir. İşlem lokal anestezi ile yapılır, ayaktan uygulanabilen bir yöntemdir.