Akciğer Biyopsi

Bronkoskopik Biyopsi

Akciğer Biyopsi Nedir?

Başta kanser olmak üzere birçok akciğer hastalığının tanısı akciğer veya bronş sisteminden alınan çok küçük parçacıkların patoloj laboratuarında incelenmesi ile konulur. Biyopsi denilen küçük doku örneklerinin alınması işlemi akciğer hastalıklarında farklı yöntemlerle yapılabilmektedir. Bu yöntemlerin en yaygın kullanılanları bronkoskopik biyopsi, endobronşiyalultrasonografi (EBUS) eşliğinde biyopsi ve görüntüleme rehberliğinde biyopsidir.