Akciğer Biyopsi

Bronkoskopik Biyopsi

Bronkoskopik Biyopsi

Bronkoskopik biyopsi, başta kanser olmak üzere birçok akciğer hastalığının tanısında kullanılan, kolay tolere edilebilir ve güvenli bir yöntemdir.

Özellikle bronş içerisinde yer alan tümör ya da tümör dışı hastalıkların tanısında bronkoskopi ile doğrudan görerek, doku üzerinden çok küçük parçacıklar ağrısız bir şekilde alınabilir.

Genel anestezi veya sedasyonla uygulanan bu yöntemin, bronş içerisinde yerleşmiş kanserlerin tanısındaki başarısı %100’e yakındır. Periferik (akciğerin bronşlardan uzak dış kesimlerinde yer alan) tümörlerde ise görüntüleme eşliğinde yapılan bronkoskopi ile tanı oranı arttırılır. Akciğer kanserinde akıllı ilaçların kullanımına uygunluğun saptanmasını amaçlayan moleküler testler, bronkoskopi ile alınan biyopsi örneklerinde yapılabilir.

Bronkoskopik biyopsi hastaneye yatış gerektirmez ve ayaktan uygulanabilir. Hasta özellikle tercih etmez ise genel anestezi gerektirmez.